вівторок, 7 листопада 2017 р.

8 клас


Навчальний проект. Теплові явища.

1. Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування. Енергозбережувальні технології.
2. Унікальні фізичні властивості води.
3. Рідки кристали та їх використання.
4. Полімери. Наноматеріали.
5. Холодильні машини. Кондиціонер, теплові насоси.

Фізичний диктант.
1. Формула кількості теплоти, необхідна для нагрівання тіла.
2. Формула кількості теплоти, необхідна для плавлення речовини.
3. Формула кількості теплоти, необхідна для перетворення рідини на пару.
4. Яким символом позначається  кількості теплоти, в яких одиницях вимірюється?
5. Яким символом позначається питомої теплоємності речовини, в яких одиницях вимірюється?
6. Яким символом позначається питома теплота пароутворення, в яких одиницях вимірюється?
7.  Яким символом позначається питома теплота плавлення, в яких одиницях вимірюється?
8. Що таке кипіння?
9. Що таке пароутворення?
10. Що таке конденсація?
11. Який процес називають плавленням?
12. Який процес називають кристалізацією?
13. Питома теплоємність срібла дорівнює 250 Дж/(кг*С). Що це означає?
14. Питома теплота плавлення сталі дорівнює 84 кДж/кг. Що це означає?

Навчальні курси з енергозбереження


До уваги учнів та учителів навчального закладу!

    Вже майже 14 років Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (далі – ВБО ІМР) є виконавцем проектів міжнародної технічної допомоги та програм соціального партнерства, що стосуються найактуальніших питань підтримки місцевого розвитку, реформування житлово-комунального господарства, захисту інтересів громад, підвищення енергетичної ефективності та впровадження альтернативних джерел енергії.
   ВБО ІМР має досвід співпраці із містом Суми, в т.ч. в рамках проекту «Муніципальна енергетична реформа в Україні» у 2014-2017 рр. Експертами ВБО ІМР разом із представниками міської влади та комунальних підприємств підготовлений Каталог інвестиційних проектів до затвердженого 28.09.2016 р. Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми на період до 2025 р. (далі – ПДСЕР) та проведений конкурс на зменшення споживання електроенергії серед навчальних закладів міста.
   Серед низки енергоефективних проектів чинний ПДСЕР м. Суми передбачає реалізацію «м’яких» (інформаційно-просвітницьких) заходів щодо зміни свідомості населення та формування відповідальної поведінки у споживанні енергетичних ресурсів, в т.ч. проведення занять з основ енергозбереження серед учнів освітніх установ міста, що дозволять сформувати світогляд про дбайливе використання енергії (розділ 4.3.3. документу).
   Усвідомлюючи, що впровадження навчальних курсів з енергозбереження у школах великих міст потребуватиме вагомих витрат із міського бюджету, ВБО ІМР у рамках грантового проекту «Енергоефективні школи: нова генерація» (далі – Проект) створила інноваційну онлайн-платформу дистанційного навчання http://energyschool.org.ua/ (далі – ПДН), за допомогою якої кожен ЗНЗ України абсолютно безкоштовно отримує можливість впроваджувати навчальні курси «Основи енергопостачання та енергозбереження» (для учнів
6-8 класів) та «Абетка з основ житлово-комунального управління» (для учнів 9-11 класів).
Обидва курси схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах
Міністерством освіти і науки України (листи № 2.1/12-Г-100 від 04.12.2015 р., № 2.1/12-Г-
268 від 02.06.2016 р.).
   Практично-орієнтовані навчальні курси спрямовані на виховання енергетично та
екологічно обізнаної особистості, відповідального і свідомого майбутнього споживача
енергоресурсів, підвищення житлово-комунальної культури школярів та членів їхніх сімей,
формування серед широких верств населення «запиту на енергоефективність». Досвід
викладання зазначених навчальних курсів у більш ніж 300 школах України свідчить про те,
що за рахунок зміни поведінкових установок і впровадження маловитратних заходів
організаційного характеру у ЗНЗ та оселях учнів досягається вимірюваний ефект –
зменшення споживання енергоресурсів до 10% базового рівня споживання.
   До того ж, система моніторингу, що передбачена навчальними курсами, дозволить
зібрати задокументовану інформацію щодо впроваджених енергоефективних заходів у
навчальних закладах та домівках користувачів онлайн-платформи дистанційного навчання,
обґрунтувати економію енергоресурсів і зменшення викидів СО2 від їхньої реалізації. Така
інформація в подальшому може бути використана під час формування моніторингового звіту
щодо виконання ПДСЕР, який подається до Єврокомісії.
   Для учнів шкіл, які приєднаються до Проекту за допомогою онлайн-платформи
дистанційного навчання у 2017-2018 н.р., передбачається проведення низки конкурсів та
змагань, переможці яких отримають тематичні подарунки, що сприятимуть підвищенню
енергоефективності їхніх домівок. ВБО ІМР забезпечить технічну та консультативну
підтримку всього процесу впровадження курсів за допомогою ПДН.
   Стислий опис навчальних курсів «Основи енергопостачання та енергозбереження»
для учнів 6-8 класів та «Абетка з основ житлово-комунального управління» для учнів 9-11
класів, а також історія успіху впровадження Проекту наведені у Додатку 1.

Початок занять для учнів 6 - 8 класів з 15 листопада.

Додаток 1. 
Стислий опис навчальних курсів проекту «Енергоефективні школи: Нова генерація»
ПРОЕКТ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ: НОВА ГЕНЕРАЦІЯ». ГЕНЕРУЄМО ЛІДЕРІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ            Енергоефективність – спосіб життя більшості громадян заможних країн світу, де вже давно економно та раціонально використовують енергетичні ресурси. Сучасна Україна впевнено крокує до енергонезалежності, але досягти успіху можливо не лише через виважені політичні рішення, а й завдяки поведінковим змінам у населення країни, що потребує системної та адресної інформаційно-просвітницької роботи.
    Навчати енергоощадності краще змалечку – ламати вже сформовану звичку дуже складно. Тому у 2012 році з’явився проект «Енергоефективні школи: нова генерація» (далі – Проект). Його мета – виховання свідомого та відповідального майбутнього споживача енергоресурсів. Учні, що беруть участь у Проекті, вчаться розуміти технічні та фінансові проблеми енергопостачальних підприємств та підтримувати їх своїми діями: зберігати і раціонально використовувати енергетичні ресурси та своєчасно сплачувати за отримані послуги. Вони дотримуються енергетично та екологічно грамотної поведінки та стилю життя. Разом із дітьми через такі зміни проходять і їхні батьки. У межах курсу учні планують та впроваджують інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності щодо енергозбереження та ощадливого ставлення до енергоресурсів серед учителів, батьків, мешканців мікрорайону. Над упровадженням Проекту працює Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (ВБО ІМР).
   На уроках курсу за вибором для 6-8 класів «Основи енергопостачання та енергозбереження» в межах Проекту розглядаються проблеми вичерпності енергетичних ресурсів, ощадного ставлення до них, виробництва енергії та її постачання до домівок учнів, – відтак поступово діти схиляються до думки про необхідність дій для їхнього розв’язання. Також школярі відвідують із екскурсією місцеві підприємства із генерації теплової та електричної енергії. На завершальному етапі вони, вже обізнані, самостійно проводять енергоаудит шкільних приміщень і розробляють проектні пропозиції для підвищення енергоефективності свого навчального закладу.
   Для учнів 9-11 класів Проект запропонував пізнавально-мотиваційний факультативний курс «Абетка з основ житлово-комунального управління». Його вивчення сприяє формуванню в дітей (які перебувають на порозі дорослого життя) нових ментальних установок, активної життєвої позиції, лідерських якостей. Практичний компонент курсу побудований на діловій грі «Розумний будинок» – конструкторі, що є зменшеною моделлю багатоквартирного будинку, де кожен учень має своє житло і виконує роль співвласника багатоквартирного будинку, може стати учасником життєвих ситуацій у сфері ЖКГ в ігровій формі.
    Згодом дисципліни отримали інноваційне втілення. Вперше в Україні для вивчення шкільних предметів застосована он-лайн форма на базі програми дистанційного навчання. Вона дозволила учням 79 загальноосвітніх шкіл України проходити одночасно два вищезгадані курси. Гра «Розумний будинок» також стала комп’ютерною. До співфінансування Проекту долучилися органи місцевої влади, виробники енергоефективних матеріалів/обладнання, міжнародні фінансові та донорські організації.
   За чотири роки Проект упроваджений у 295 школах. До його активностей долучилися понад 128 тис. осіб (як самі учасники, так члени їхніх сімей, друзі та сусіди, мешканці мікрорайону).

РЕЗУЛЬТАТ: У межах Проекту всі чотири роки проводився конкурс на зменшення споживання електричної енергії. Упродовж 4 хвиль Проекту (за два конкурсних місяці) учасникам вдалося заощадити 478 тис. кВт·год або більше 1,07 млн грн. Родини, що брали участь у додатковому сімейному конкурсі на збереження енергоресурсів, інвестували в енергозбереження у своїх оселях понад 270 тис. грн. Їхня річна економія в результаті впровадження енергоефективних заходів становила 132 тис. грн або 114,1 МВт·год електричної та теплової енергії.
   Проект «Енергоефективні школи: нова генерація» – те, чого потребує нова українська школа. Ми безкоштовно пропонуємо:
 • інтерактивне навчання, що має практичну спрямованість;
 • інноваційну онлайн-платформу, яка не має аналогів в Україні та дозволяє навчатися дистанційно;
• великий перелік різноманітних відео та презентаційних навчальних матеріалів;
 • можливість у режимі реального часу спостерігати за засвоєнням учнями тем;
• методики, що сприяють більш глибокому опануванню нових знань і роблять навчальний процес мотивованим та цікавим. П’ята хвиля Проекту «Енергоефективні школи: нова генерація» розпочинається у 2017-2018 н.р. Пропонуємо навчальним закладам Вашого населеного пункту зареєструватися і взяти участь у Проекті, стати енергоефективними та зробити свій внесок у енергонезалежність країни.

125 шкіл після участі в Проекті реалізували енергоефективні заходи вартістю від 10 тис. грн до 180 тис. грн. Більшість – за проектними пропозиціями, розробленими школярами. Діти не лише отримали корисні навички, а й допомогли своїм школам стати енергоефективними, теплими, затишними.

субота, 4 листопада 2017 р.

10 клас

Перелік тем уроків:
                                                                                            10 Б         10В
1. Гравітаційна взаємодія. Закон
    всесвітнього тяжіння.                                                   08.11        08.11 
2. Сила тяжіння. Вага та невагомість. 
    Штучні супутники Землі.
    Розвиток космонавтики.                                               09.11         10.11
3. Рух тіла під дією кількох сил.                                      15.11         15.11
4. Лабораторна робота №2. "Вимірювання сил"            16.11         17.11
5. Розв'язування задач.                                                      22.11         22.11
6. Самостійна робота.                                                       23.11         24.11
7. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги 
тіла, яке має вісь обертання.                                            29.11         29.11 
8. Лабораторна робота №3 "Дослідження                      30.11         01.12
     рівноваги тіла під дією кількох сил".
9. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.                  06.12          06.12
    Реактивний рух.
10. Механічна робота та потужність.                              07.12          08.12
11. Механічна енергія. Кінетична та
      потенціальна енергія.                                                  13.12        13.12
12,13. Розв'язування задач.                                                14.12        15.12
                                                                                             20.12        20.12
14. Контрольна робота №1.                                              27.12         27.12

середа, 1 листопада 2017 р.

Левеня - 2018

Про конкурс

Конкурс “Левеня”, який проводиться Львівським фізико-математичним ліцеєм при Львівському національному університеті імені Івана Франка на виконання наказу Міністерства освіти і науки України, запрошує всіх учнів 7-11 класів, які цікавляться фізикою, тих, хто любить думати і спостерігати змагатися і перемагати, взяти участь у щорічному Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі. Перевірте свої знання і інтуіцію, поміряйтеся силами з ровесниками з усієї України.

ПОЛОЖЕННЯ 
про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0820-12

Результати 2017

http://levenia.com.ua/rezultaty/results-2017/

"Левеня" на Сумщині

http://sumylevenia.blogspot.com/


четвер, 14 вересня 2017 р.

Учнівські проекти

Міський  етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості 
«Наш пошук і творчість - тобі, Україно!»
Мета виставки-конкурсу:
  • пропаганда та популяризація досягнень творчих об'єднань з науково-технічної, пошуково-конструкторської, дослідницької діяльності, а також раціоналізації та винахідництва;
  • підтримка та розвиток науково-технічної творчості учнівської молоді;
  • залучення учнівської молоді до занять в творчих об'єднаннях науково-технічної творчості;
  • підбиття підсумків роботи творчих об'єднань науково-технічного спрямування.
Розділи виставки-конкурсу
1. Технічні науки.
2. Природничі науки.
3. Технічні навчальні посібники.
4. Ігри та іграшки з елементами техніки.
5. Технічні моделі.
6. Спортивно-технічне моделювання.
7. Архітектура та будівництво.
     
 У 2017 року учень нашої школи, Коваленко Владислав, презентував власний проект на конкурсі технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» 
У номінації "Технічні науки" Владислав посів І місце.              Вітаємо переможця!!!        Результат пошуку зображень за запитом "квіти"


                                                      Прилад "Лісове сяйво"
                                       
Найкращі проекти, які презентували учні на уроках фізики. 


                                                              Лотова Поліна, 7 - Б
                   презентувала виставу "Дослід Торрічеллі. Подорож у минуле"


                                               Мірзатулаєва Катерина, Нікурова Анастасія , 7 - Б
                                    презентували закладенки з формулали

                                                                      Дядченко Ольга, 7 - Б
                                      презентувала буклет "Дослід Торрічеллі"
                                
                                                                    Черепаха

                               
                                                     Регулятор яскравості світла

                                   
                                                    Модель гелікоптера "МІ - 8"

                                                
                                                
                                                        Електричний вентилятор

                                                 
                                                                         Макет Сонця

                                       
                                                                     Швидкісне авто

                                       
                                                   Прилад для радіо-телефонного зв'язку

                                                      
                                                                          Вітрогенератор

вівторок, 12 вересня 2017 р.

Дні сталої енергії в місті Суми

З 8 по 10 червня 2017 року  відбулися Дні Сталої енергії у місті Суми.
Перший день свята урочисто розпочався  на вул. Соборній  велопробігом «Зупини зміну клімату», конкурсом малюнків на асфальті «Як я бережу енергію».
Одночасно у муніципальній галереї розпочалася міська конференція «Енергоефективність: від практики до спільних дій». У роботі конференції взяли участь керівництво міста, партнери міста – представники міжнародних проектів і програм: проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», проекту GIZ «Партнерство з модернізації» енергоефективність у лікарнях», програми IQEnergy, а також представники бюджетних організацій, ОСББ та ін. 
На цій конференції  Кудояр Наталія Олексіївна (учитель фізики) та Касьян Денис (учень 11 - А класу) звітували про досягненя у сфері впровадження енергозберігаючих заходів у навчальному закладі, які сприяють  
  • формуванню в учнів цілісної картини взаємодії людини й навколишнього середовища,
  • активізації участі школярів у процесі енергозбереження,
  • формуванню вміння самостійно оцінювати екологічну ситуацію та приймати правильне рішення,
  • втіленню в життя рекомендацій щодо  заходів,  націлених на економію енергоресурсів через зниження обсягів споживання енергії.У цей же час біля Агенції промоції «Суми» учні шкіли № 7 ім. Максима Савченка представили проект  «Енергозбереження – інвестиції в майбутнє».Також у тролейбусі  № 7  у рамках акції «Енергозбереження на колесах» учні нашої школи надавали містянам консультації із економії енергоресурсів у побуті, лунали розповіді про переваги та недоліки енергозберігаючих та світлодіодних ламп, звучали віршовані рядки про енергозбереження.
З опівдня 10 червня у міському парку ім. Кожедуба відбуватиметься фестиваль Sumy Energy Fest. Під час заходу  Євроклуб нашої школи демонстрував практичні заходи з енергозбереження.


Енергозбереження в школі №7

Україна є однією з найбільш енерговитратних країн у світі. Таким чином, проблема підвищення ефективності використання енергоресурсів є однією з першочергових як з економічної точки зору, так і з точки зору національної безпеки.
       Освіта завжди реагувала на всі проблеми в суспільстві і впливала на їх вирішення.  Формування навичок енергозбереження необхідно починати з дитинства, тому що сьогоднішні школярі – це відповідальні та небайдужі громадяни в майбутньому. Ми повинні виховувати в учнів навички раціонального та відповідального споживання енергії, небайдужого ставлення до неефективного використання енергії. Ці знання також допомагають заощадити гроші.
  Наша школа завжди бере активну участь у різноманітних заходах, конкурсах, конференціях присвячених енергозбереженню. Також ми співпрацюємо з викладачами СумДУ, які проводять лекції з даного питання для наших учнів.
  В минулому році наша школа взяла участь у конкурсі на зменшення споживання електроенергії, який проводив Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».  Участь у таких конкурсах дає можливість пояснити дітям важливість збереження енергоресурсів, сформувати у них ощадливе відношення до житлово-комунальних послуг в цілому.
    Конкурс тривав з 29 лютого по 28 квітня 2016 року . На початку та вкінці проекту були зняті покази з лічильників електроенергії, згідно яких визначали кількість спожитої електроенергії. Але при виставленні балів учасникам враховувалися не тільки обсяги зменшення питомого споживання електроенергії, а і діяльність навчального закладу під час конкурсу: активність та креативність інформаційної кампанії, рівень впровадження організаційно-технічних заходів з енергозбереження.     
    На початку конкурсу з метою виявлення ступеня обізнаності учнів нашої школи з питань енергозбереження, вмінь на практиці застосовувати набуті знання було проведено анкетування. Результати досліджень представлені на слайдах.
         Учням були поставлені такі питання:
  1. Чи знаєте ви скільки кВт енергії використовує ваша сім’я?
  2. Чи вважаєте ви, що енергію необхідно використовувати економно?
  3. Чи намагаєтесь ви економити електроенергію?
  4. Чи використовуєте ви енергозберігаючі лампи?
  5.  Якщо ні, то чому?
 Висновки, які були зроблені  з анкетування:
  1. Більше 90% учнів не знають скільки вони використовують електричної енергії вдома, але погоджуються з тим, що її потрібно економити.
  2. Енергозберігаючі лампи вдома використовують не всі сім’ї, тому що вважають це дорогим задоволенням.

         В школі була створена ініціативна група учнів, які приймали активну участь у організації та проведенні інформаційних заходів:    
1. Загальношкільний захід
«Як заощадити електричну енергію та власні кошти?».
Метою заходу є:
1.Формування в школярів цілісної картини взаємодії людини й навколишнього середовища, самостійно оцінювати екологічну ситуацію та приймати правильне рішення.
2. Надати рекомендації щодо  заходів,  націлених на економію енергоресурсів через зниження обсягів споживання енергії.
3.Активізація участі школярів у процесі енергозбереження.
4.Підвищення екологічної культури учнів.
Завдання:
1. Розрахувати термін окупності енергозберігаючої лампи.
2. Підрахувати скільки можна зекономити електричної енергії шляхом скорочення роботи лампи.
2. В школі проходив тиждень енергозбереження під час якого в класах 
були проведені виховні години у формі гри (для молодших школярів), диспути, презентації ідей.          
3. Організована зустріч з викладачем СумДУ з питань енергозбереження.

4. Створена агітбригада для роботи з молодшими школярами.
5. Створений  енергопатруль до складу якого входили учні чергових по школі класів.
Завдання: контролювати економне споживання електроенергії в навчальних кабінетах.
6. Конкурс стіннівок «Енергозбереження в нашому житті» (організована виставка), Конкурс малюнків «Діти за чисту енергію», «Веселі ліхтарики»
8. Створення відеофільмів учнями школи, написання творів - ессе з питань енергозбереження, виготовлення емблем «Збережи енергію».
 
10 - В клас
                                                                10 - Г клас
                                                                              7 - А 

     За підсумками конкурсу наша школа стала одним із переможців і згідно умов конкурсу отримали сертифікат на проведення енергетичного аудиту шкільної будівлі. 


Крім того, у рамках конкурсу були відзначені учні-автори кращих відеороликів та малюнків на тему енергозбереження. Відеоролик учня нашої школи, Пилипенко Даниїла, був визнаний найкращим (І місце).
Учень отримав нагороду у місті Київ та  грамоту міського голови (м.Суми).


     За результатами енрегоаудиту експерти Проекту USAID розробили для навчального закладу три варіанти найбільш дієвих енергоефективних заходів, розрахували обсяг необхідних інвестицій для їх реалізації, а також можливий термін окупності. Якщо всі школи реалізують запропоновані пакети, то разом вони зможуть щорічно економити до 7,8  млн кВт*год або до 8,4 млн.грн.
      Що стосується нашої школи, то згідно розрахунків експертів:
1) Впровадження комплексу енергоефективних заходів та заходів з термореновації будівлі (І пакет - максимальний), дозволить отримати економію енергетичних ресурсів відносно базового рівня енергоспоживання у розмірі 73, 3%.
         Чиста економія енергії – 2 549 400 кВт*год/рік
         Чиста економія – 2 936 921 грн/рік
         Інвестиції – 43 666 734 грн
         Термін окупності – 14,9 років
2) Пакет 2 (оптимальний). Рекомендований комплекс термомодернізації будівлі дозволяє отримати економію енергетичних ресурсів відносно базового рівня енерго споживання у розмірі 51,1%:
         Чиста економія енергії – 1 779 839 кВт*год/рік
         Чиста економія – 1 994 821 грн/рік
         Інвестиції – 22 063 625 грн
         Термін окупності – 11,1 років
3) Пакет 3 (мінімальний). Альтернативний пакет  ЕЕ заходів дозволить  отримати економію енергетичних ресурсів відносно базового рівня енергоспоживання у розмірі 24,2 %:
         Чиста економія енергії – 841 131 кВт*год/рік
         Чиста економія – 964 688 грн/рік
         Інвестиції – 7 530 928 грн
         Термін окупності – 7,8 років