четвер, 4 лютого 2016 р.

8 клас

Розділ: Робота та енергія.
1.     Механічна робота.
2.     Потужність.
3.     Кінетична енергія тіла.
4.     Потенціальна енергія.
5.     Перетворення енергії. Закон збереження механічної енергії.
6.     Прості механізми.
7.     Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило механіки».
8.     Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини».
9.     Розв’язування задач з теми «Робота і енергія».
10. Контрольна робота.  

Вимоги до навчальних досягнень учнів.
Учень:

  • називає види механічної енергії, одиниці роботи, потужності, енергії, прості механізми;
  • наводить приклади  використання машин і механізмів, перетворення одного виду енергії в інший;
  • формулює закон збереження механічної енергії, «золоте правило»;
  • записує формули роботи, потужності, ККД механізму, кінетичної енергії, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі;
  • може описувати перетворення кінетичної енергії в потенціальну і навпаки; характеризувати машини і механізми за їх потужністю; пояснити «золоте правило» механіки як окремий випадок закону збереження енергії;
  • здатний спостерігати перетворення енергії в механічних процесах; вимірювати потужність і ККД механізмів; користуватися простими механізмами ( важіль, блок, похила площина);
  • може розв’язувати задачі, застосовуючи формули роботи, потужності, кінетичної та потенціальної енергії, коефіцієнта корисної дії, закон збереження механічної енергії.

Урок №1
Тема: Механічна робота.
І. Ми сьогодні познайомимось з новою фізичною величиною. А щоб дізнатися як вона називається, погляньте на кросворд і знайдіть ключове слово по вертикалі.
Розгадати кросворд.


   
  1.   На стіні висить тарілка,
     По тарілці ходе стрілка.
     Час ця стрілка не дає,
     А погоду узнає.    
   
2.  Учень знає майже кожен,
                 Чим помірять силу може. 

         3.  Для збирання урожаю
         Він на поле виїжджає,
         І за декілька машин
         Працюватиме один.  
          
   4.  Покаже вам лиш тільки він,
       Який тиск чинить водогін.   

       5.   Можливо, ми не знали б до сих пір,
 Яка причина руху всіх небесних тіл,
 Якби йому не довелось у холодочку,
 Відпочивать  у яблуневому садочку.    

      6.     Хто показав нам цей незвичний
«Парадокс гідростатичний»?      

(ключове слово "робота")
Щоб перевірити правильність відповідей на завдання кросворду, дивись підказки в кінці уроку.

ІІ.  Ви знаєте, що таке робота? Поза всяким сумнівом. Що таке робота, знає кожна людина, за умови, що він народжений і живе на планеті Земля. А що таке механічна робота?
Термін «Механічна робота» був введений в фізику в 1826 році французьким вченим Ж. Понселе
У фізиці механічна робота описується такими визначеннями: механічна робота здійснюється тоді, коли на тіло діє сила, і воно рухається. 
Механічна робота прямо пропорційна прикладеній силі і пройденого шляху.
Визначається механічна робота формулою: 
A = Fs
 де A – робота, F – сила, s – пройдений шлях.
Одиниця роботи – 1 Дж., на честь англійського вченого Джоуля.
1 Дж=0,001 кДж
1 кДж=1000 Дж.

Це робота, здійснена силою в 1 ньютон, по пересуванню тіла на відстань в 1 м. Якщо напрямок прикладеної сили збігається з напрямком руху тіла, то дана сила здійснює позитивну роботу. Приклад – це коли ми штовхаємо небудь тіло, і воно рухається. А у випадку, коли сила прикладена в протилежну руху тіла бік, наприклад, сила тертя, то дана сила здійснює негативну роботу. Якщо ж прикладена сила ніяк не впливає на рух тіла, то сила, чинена цією роботою, дорівнює нулю.

Додаткова інформація:
https://www.youtube.com/watch?v=Ox07SKVfGSE
http://school.xvatit.com/index.php?

ІІІ. Приклад розв'язування задач. 
Під дією сили 5 кН візок пройшов відстань 150м. Яку роботу виконала сила?Відповідь: А = 750 кДж.

 Розв'яжіть задачі. 
1. Робітник перевіз візок на відстань 50м. Прикріплений до ручки візка динамометр показав, що робітник приклав до візка силу 100Н. Яку роботу виконано?
2. Тіло падає з висоти 40м. Сила тяжіння при цьому виконує роботу 2 кДж. Яка сила тяжіння діє на тіло?
3. Для підняття з дна озера мармурової колони масою 3 т була виконана робота 27МДж. Визначте глибину озера.

Відповіді:
1. 5000 Дж (5 кДж)
2. 50 Н
3. 900 м

ІV.  Підсумки уроку.                   
                      Механічна робота.
                    Є цікаві в людей справи -  
                        Школа, дім, читальні зали,
                   Референдуми, уроки…
                        У житті – це є робота.
                        Нас у фізиці цікавлять
                        Не вагомі бізнес-справи,
                        А фізичні величини,
                        Їх поява і причини.
                        «А» - позначимо роботу,
                        «F» - це сила, «S» - це шлях.
                        «F» і «S» перемножені
                        Рівні «А» - це результат.
                        Спеціальна одиниця,
                        Один «джоуль» - «ньютон» на «метр»,
                        Названа на честь англійця,
                        Що дослідив теплопроцес.
                        Нагадаємо умови
                        Механічної роботи:
                        Сила й шлях,
                        Пройдений тілом,
                        Це є підсумок уроку.
Домашнє завдання.
Опрацювати §41, розв’язати вправу № 24(5,8). 
Знайти в словнику значення слова «потужність».
Відповіді до кросворду:
1 - Барометр
2 - Динамометр
3 - Комбайн
4 - Манометр
5 - Ньютон
6 - Паскаль